SEO – SEM

Una web que no es veu, no existeix

Així és. Disposar d'una web excel·lent a nivell gràfic i de continguts però que no rep suficients usuaris fa que la funció per a la qual va ser creada no es compleixi. És necessari posicionar-la per fer fàcil el seu accés als internautes.

Però aconseguir un bon posicionament no és una feina fàcil ni immediata, existeixen molts criteris a tenir en compte per cercadors tipus Google i per arrodonir-ho, aquest criteris són revistes i modificats amb el temps. Així que cal estar al dia i adaptar les estratègies de posicionament.

bufa-tramuntana-seo-sem

bufa-tramuntana-projectes

SEO

SEO (Search Engine Optimization) és l'optimització de pàgines web per a cercadors com Google. Això vol dir que amb diferents accions podem millorar el posicionament de la nostra web en els resultats dels cercadors sense haver de pagar, és el que es coneix com a posicionament orgànic. Val realment la pena fer feina en aquesta direcció, ja que pot donar resultats molt bons amb el temps sense haver d'invertir-hi.

Elements interns: des de la tria del domini, passant per l'estructura de la pàgina, els títols, subtítols, paraules clau... arribant al contingut, texts o imatges, són elements interns que afecten el posicinament.

Elements externs: totes les referències que es facin a la nostra web des de dominis d'altres pàgines web també té una important influència en el nostre posicionament, ja siguin blogs, fòrums, portals, xarxes socials, notícies, articles especialitzats...

A Bufa Tramuntana Comunicació t'oferim sempre els serveis SEO imprescindibles per a la realització de pàgines web ben optimitzades, podent ampliar aquests serveis en la mida necessària.

SEM

El SEM (Search Engine Marketing) és el posicionament de la nostra web en els cercadors a través de serveis de pagament.

Tenint en compte que les recerques en el nostre país es realitzen en un 90-95% a través de Google, a Bufa Tramuntana Comunicació treballem amb el servei oficial de Google de pagament anomenat Google Adwords. La seva utilització indiscriminada no és rendible, però la nostra experiència és que pot ser molt profitosa per certs tipus de negoci. Caldrà veure-ho en cada cas concret. El control que es té en la quantitat de diners invertits i en la flexibilitat d'utilitzar-los la converteixen en una eina molt atractiva.