Cartelleria per events i senyalètica

Cartelleria de gran format

La inversió de marketing en events és sempre una preocupació de les empreses que saben que necessiten obtenir notorietat però alhora han d'assumir uns costos dels que sovint és difícil mesurar la seva rendibilitat. Però els events han de servir per transmetre la força de marca. A Bufa Tramuntana Comunicació t'oferim solucions de disseny per a cartelleria de gran format pensada per events.

bufa-tramuntana-events

bufa-tramuntana-projectes

Senyalètica corporativa

El disseny de senyalètica corporativa, ja sigui d'ús intern a les pròpies oficines, o d'ús extern, com seria a botigues, centres comercials o d'atenció al públic, a vegades és la gran oblidada dins el paquet corporatiu d'una marca. I realment té una gran rellevància, tant per l'impacte que pot tenir en el client final, com en els propis treballadors. Una marca per si sola no genera un impacte corporatiu, són necessaris unificar tots els elements que l'envolten i en els quals apliquem els seus valors.