Creació d’identitat corporativa

La identitat corporativa tracta d'ordenar, unificar i definir els criteris amb els quals mostrarem la nostra marca, tant a l'exterior (clients) com a dins mateix de la nostra empresa.

Podria passar que tinguem una marca adequada però una comunicació molt confosa, si no hem establert amb anterioritat uns criteris mínims d'aplicació d'aquesta marca. Això acostuma a tenir un gran impacte negatiu en el reconeixement i la valoració de la nostra empresa. Fins i tot per a les empreses més petites és important tenir un manual bàsic amb la descripció dels elements essencials (targetes, firmes d'email, encapçalat de newsletters o flyers).

A Bufa Tramuntana Comunicació treballem la creació d'identitat corporativa a través de manuals complets per a grans empreses, amb aplicació a papereria, uniformes de treballadors, furgonetes, botigues, senyalètica, etc... per assegurar una aplicació uniforme entre els diferents agents que intervinguin en la comunicació, tant departaments interns com a agencies externes.

bufa tramuntana identitat corporativa

bufa-tramuntana-projectes