Continguts

El titular del lloc web i per tant propietari i responsable dels continguts que s'hi publiquen és:

Samuel Bermúdez Garcia (36524043C)
Av. Llibertat, 41 Local 1
17230 Palamós (Girona)
Tel: 972 985 713
info@tramuntanacomunicacio.com

Aquests continguts ofereixen informació general sobre el titular i els serveis que presta. El web permet, a més, que els usuaris estableixin contacte amb el titular a fi d'ampliar informació. Més enllà d'aquest servei, però, la relació que s'estableix no implica cap compromís per a cap de les parts ni estableix cap mena de relació contractual.


Continguts aliens

Els continguts de les pàgines a les que s'enllaça des d'aquest web no són generats pel titular de manera que aquest no se'n pot fer responsable sota cap circumstància.